تربیت بدنی ارومیـــــــــــــــــــــــه
دانشــــــکده تربیــــــت بدنــــــی و علـــــــوم ورزشــــــــــــی دانشگـــــاه ارومیــــــــــــه 
قالب وبلاگ
نويسندگان
چت باکس


لینک دوستان

مدارک علمی دانشگاهی

1- تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 2- دکتری مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تربیت معلم تهران

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

مدرس بین المللی شنا

 

مدرس بین المللی نجات غریق-

 

مدرس دوره های امداد ونجات در سیلاب

 

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیار دانشگاه ارومیه نایب رئیس فدراسیون شنا عضو هیئت مدیره انجمن دیابت، شاخه آذربایجان غربی 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو شورای عالی ورزش دانشگاه عضو كميته فني اموزش امدادو نجات درسيلاب استان 

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن فارغ التحصیلان تربیت بدنی ایران- عضو هیئت مدیره انجمن دیابت آذربایجان غربی عضو هیئت علمی همایش دانشجویی بابلسر عضو هیئت علمی همایش بین المللی کیش عضو هیئت علمی همایش بین المللی تبریز 

 

تألیفات و ترجمه

 

1- تمرینات فوتبال- ترجمه- انتشارات فواد- سال 1373- چاپ سوم

 

 2- آمادگی جسمانی با تمرینات شنا- ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه- سال 1375

 

-3 مراحل آموزش شنا- تالیف- انتشارات علمی فرهنگی- سال 1374- چاپ دوم 1380

 

4- تاریخ تربیت بدنی- تالیف- انتشارات دانشگاه پیام نور ایران- سال 1376- چاپ دوم 1383- چاپ سوم

 

 5- حرکت درمانی- تالیف- انتشارات مبتکران- سال 1376- 1380 چاپ دوم

 

 6- بازیهای بومی ومحلی- انتشارات تکوین ارومیه- سال 1378

 

7- کمک های اولیه تربیت بدنی- انتشارات دانشگاه ارومیه- سال 1377

 

8- حرکات اصلاحی و ورزش درمانی- انتشارات دانشگاه ارومیه- سال 1381- چاپ دوم 1384

 

9- آموزش شنا- انتشارات همراه- سال 1383-تألیف 

 

10-ویرایش دوم کتاب حرکات اصلاحی و ورزش درمانی1385-

 

11- ترجمه کتاب هوش برتر، انتشارات جهاد دانشگاهی 1385-

 

12-تدوین کتاب آزمونهای تربیت بدنی 1و2 دانشگاه پیام نور، انتشارات حقوق اسلامی 1385 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1- نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی- فصلنامه تعلیم و تربیت - نشریه

 

2 تابستان 1375-شماره مسلسل 46-از صفحه 57 تا 75 2- بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی-فصلنامه حرکت- سال اول شماره 2 زمستان 78- از صفحه 53 تا 66

 

3- بررسی وضعیت ورزش در مدارس آذربایجان غربی- فصلنامه ورزش و ارزش- دی ماه سال 1371- شماره 98- از صفحه 24 تا 30

 

4- بررسی ناهنجاری های مشاغل مختلف و حرکات اصلاحی آنها- فصلنامه مهارت- سال چهارم- شماره 11 -مقایسه سلامت عمومی اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال دانشگاههای کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزشی پاییز 76

 

5- The effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan, IRAN

 

International Reviwe of Business Research Papers Vol.3 NO4 October 2007

 6-توصیف و مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10و11 ساله شهرستان ارومیه-نشریه علوم حرکتی و ورزش سال 6 صفحه55تا65 سال1387

7-ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی - نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال6 شماره24 صفحه179تا192 سال88

8- رابطه جو سازمانی با میزان رضایت وضعیت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان های کردستان و کرمانشاه - نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال 6 شماره 23 صفحه 47 تا60 سال 88

 9-بررسی میزان علاقه مندی و عوامل انگیزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران وکره-نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال 6 شماره 25 صفحه 27 تا 40 سال 89

10-رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان -نشریه علوم حرکتی وورزش

11-بررسی تاثیر مصرف داروی ناپروکسین بر میزان درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک - فصلنامه حرکت

12-انگیزش رضایتمندی و تحلیل و خستگی داوطلبان در ورزش-فصلنامه حرکت- صفحه 51 تا 66 سال 88

13-رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی فصلنامه حرکت

14-رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 26 سال 89

15-تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی- نشریه المپیک سال هفدهم شماره 45 صفحه 33 تا 46 بهار88

16-عوامل موثر بر رفتار های مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی مازندران-نشریه پژوهش در علوم ورزشی

17-ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی - نشریه پژوهش در علوم ورزشی

18-مقایسه وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیر فعال حرکتی دولت در شهر اصفهان-فصلنامه حرکت شماره 2 صفحه 111 تا 128 پاییز88

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1- نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی- سخنران- سومین کنگره سراسری ورزش از دیدگاه پزشکی(همایش ورزش از دیدگاه پزشکی)خرداد 1374- تهران

 

2-ورزش و تربیت- سخنران- پنجمین کنگره علمی تربیت بدنی و ورزش(همایش و تربیت)- مهرماه 1375 -تهران

 

3- راههای توسعه والیبال- سخنران- اداره کل تربیت بدنی دانشگاه ارومیه- دی ماه 1375

 

4-ناهنجاریهای بدن و حرکات اصلاحی- سخنران- سومین همایش سراسری آموزش طب ورزشی- مهر 1376- ارومیه

 

5- نقش و اهمیت ورزش در زندان ها- سخنران- نخستین همایش سراسری سازمان زندان ها- اردیبهشت 1376- تهران

 

 6- بررسی وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی - سخنران- چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1379- رشت

 

 7- بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی- پوستر- سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1380- دانشگاه تربیت مدرس

 

8- بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران- سخنران- پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1381- دانشگاه اهواز

 

 9- استفاده بهینه از آبهای معدنی در درمان بیماریها- سخنران- هشتمین کنگره بین المللی اکوانرژی- باکو- 1384

 

10- مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه ارومیه (سخنرانی) 15/6/86 همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، کرمانشاه

 

11- بررسی ارتباط بین استرس فعالیت بدنی منظم و آمادگی بدنی (پوستر) 15/6/86 همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، کرمانشاه

 

12-  Comparative Study Of General Health Of Active And Inactive Faculty Of  Iranian Universities , Sixth IBR Conference on Global Economy, Markets & Management 1-4 July, 2007, Newzeland

 

13- عوامل جذب در نهضت داوطلبی، همایش دانشجویی بابلسر،1386

 

14- مطالعه ارتباط بین تحلیل رفتگی، عوامل انگیزشی و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای والیبال (رویکرد انگیزشی خود تصمیمی) ، همایش دانشجویی بابلسر

 

15-مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه شهرستان ارومیه، همایش دانشجویی بابلسر

 

16- بررسی و مقایسه دیدگاههای مدیران و دبیران تربیت بدنی درباره اهمیت و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه

 

17- مدرس کارگاه آموزشی ورزش همگانی 1386

 

18- مدرس کارگاه آموزشی خصوصی سازی 1386

 

 

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 

1- پایان نامه آقای ایوب بنی نصرت با عنوان بررسی سبک های رهبری انتخابی مربیان کشتی ...

2-پایان نامه آقای حسام اشراقی با عنوان تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض...(استاد راهنمای اول)

3-پایان نامه خانم ناهید قنبری با عنوان مقایسه ی شادکامی دختران ورزشکار...(استاد راهنمای اول)

4-پایان نامه خانم شیوا چیانه با عنوان مقایسه ی ناهنجاریهای وضعیتی تنه و اندامهای...(استاد راهنمای اول)

 5-پایان نامه آقای علی محمد جعفری با عنوان ارتباط بین کار آفرینی سازمانی ...(استاد راهنمای اول)

6-پایان نامه خانم معصومه نمدیان با عنوان ارتباط بین انگیزه های درونی و بیرونی با(استاد راهنمای اول)

7-پایان نامه خانم فاطمه فضلی با عنوان بررسی ارتباط ویژگی های کار آفرینی با ...(استادراهنمای اول)

8-پایان نامه لیند چره جو با عنوان تاثیر تمرینات منتخب ورزشی و... (استاد راهنمای اول)

9-پایان نامه سکینه صانعی فرد با عنوان بررسی و مقایسه دیدگاه های مدیران و دبیران ...

10-پایان نامه زهرا آقازاده با عنوان بررسی سه روش تمریننات منتخب ...(استاد راهنمای اول)

11-پایان نامه فیروز عبداله زاده با عنوان وضعیت و ارتباط عوامل هدف گزینی ...(استاد راهنمای دوم)

12-پایان نامه اکرم مهدی زاده با عنوان بررسی وضعیت میزان بهره برداری بانوان از تاسیسات ورزشی استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

13-پایان نامه محمد رسول خدادادی با عنوان رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

14-پایان نامه داود جمشیدزاده با عنوان مقایسه ی هزینه های ورزشی و درمانی با میزان فعالیت های ورزشی خانوارهای شهرستان نقده (استاد راهنمای اول)

15-پایان نامه مهتاب امیر خسرو با عنوان عوامل موثر بررفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی مازندران (استاد راهنمای اول)

16-پایان نامه هیوا فاتحی با عنوان رابطع فعالیت های سیستم مدریت کیفیت با عملکرد سازمانی تربیت بدنی کردستان (استاد راهنمای اول)

17-پایان نامه زهرا اصغری با  عنوان ارتباط بین هوش سازمانی و بهره وری در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی (استاد راهنمای اول)

18-پایان نامه بهرام کشاورز با عنوان ارتبط بین عوامل متعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

19-پایان نامه سحر احمدی با عنوان کاربرد مهندسی ارزش در برنامه توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

20-پایان نامه حمید رضا کاظمی با عنوان عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان استخرهای سر پوشیده دولتی و خصوصی مشهد(استاد راهنمای اول)

21-پایان نامه رسول رحمانی با عنوان رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان(استاد راهنمای اول)

22-پایان نامه حامد سالاری با عنوان ارتباط تعارض کار-خانواده با حمایت اجتماعی و تحلیل رفتگی شغلی در کترکنان تربیت بدنی یزد(استاد راهنمای اول)

23-پایان نامه ابراهیم رءوفی با عنوان مقایسه عوامل موثر بر کارایی و بهینه سازی درس تربیت بدنی در مدارس شهرستان رشت (استاد راهنمای اول) 

 24-پایان نامه سید حسن محسنیان فر با عنوان طراحی سیستم جامع اطلاع رسانی استخرهای شنای ارومیه (استاد راهنمای دوم)

25-پایان نامه فریاد عبدی با عنوان رابطه بین مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی روانسر (استاد راهنمای دوم)

26-پایان نامه بهمن دیرانلویی با عنوان تاثیر تصویر سازی ذهنی همراه با موسیقی بر یادگیری شوت بسکتبال (استاد راهنمای دوم)

27-پایان نامه یاسر سام خانیانی با عنوان ارتباط عوامل فردی و بلوغ حرفه ای کارکنان سازمان تربیت بدنی (استاد راهنمای دوم)

28-پایان نامه محمد حضرتی با عنوان هنجار یابی بعضی از ویژگی های تن سنجی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر ارومیه (استاد راهنمای دوم)

29-پایان نامه ایوب غلام زاده یامچی با عنوان ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی(استاد راهنما دوم)

30-پایان نامه صلاح الدین دشتی با عنوان تاثیر فعالیت در فاصله تاخیر آگاهی در اجرا بر عملکرد و یادگیری تکلیف حرکتی (استاد راهنمای دوم)

31-پایان نامه زینب شاکر با عنوان رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمان در ادارات آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم)

32-  پایان نامه سیده مریم تربی با عنوان ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی (استاد راهنمای دوم)

33-پابان نامه سمیکو سید ابراهیمی با عنوان رابطه کمال گرایی استرس و تحلیل رفتگی در مربیان شنا (استاد راهنمای دوم)

34- پایان نامه شیما بهنوش با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی(استاد راهنمای دوم)

35-پایان نامه آمنه شعبان نیازی با عنوان تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه زنان (استاد راهنمای دوم)

36- پایان نامه فرهاد عباسی با عنوان مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاگران مسابقات تیم های والیبال آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم)

37-پایان نامه منیژه حسین زاده با عنوان ارتباط عوامل تنش زای شغلی وسازمانی با خود کار آیی عمومی و اختصاصی در دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم )

38-پایان نامه محمد مرادی با عنوان ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی(استاد راهنمای دوم)

39-پایان نامه ملیحه بهستانی با عنوان تاثیر یک دوره تمرینی ... (استاد راهنمای دوم)

40-پایان نامه نیر حاجی زاده با عنوان بررسی تاثیر رسانه های گروهی ...(استاد راهنمای دوم)

41-پایان نامه زینب روستایی با عنوان ارتباط بین سبک های مدیریت تبدیلی و... (استاد راهنمای دوم)

42-پایان نامه نرمین مرتاب با عنوان تاثیر یک برنامه فعالیت بیشینه...(استاد راهنمای دوم)

43-پایان نامه مرتضی بیرامی با عنوان بررسی پاسخ های حاد تهویه ای به آزمون...(استادراهنمای دوم)

44-پایان نامه محمدصادق افروزه با عنوان عوامل انگیزش داوطلبان در ورزش (استاد راهنمای دوم)

45-پایان نامه سیما مکاری با عنوان مطالعه ارتباط عوامل تحلیل رفتگی...(استاد راهنمای دوم)

46-پایان نامه فردین کلوندی با عنوان تاثیر عوامل الاستیک...(استاد راهنمای دوم)

47-پایان نامه عیسی جوان با عنوان بررسی وضعیت ساختاری برنامه ریزی باشگاه های ورزشی... (استاد راهنمای دوم)

48-پایان نامه نوشین آزاد پور با عنوان مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی...(استاد راهنمای دوم)

49-پایان نامه امیر قیامی راد با عنوان کاربرد شیوه های نوین بازاریابیدر رشته کاراته (استادراهنمای دوم)

50-پایان نامه کمال عزیز بیگی با عنوان بررسی اثرات مصرف داروی ناپروکسین...(استادراهنمای دوم)

51-پایان نامه مجیدوصالی با عنوان ارزیابی توانایی های ادراکی حرکتی کودکان..(استاد راهنمای دوم)

52-پایان نامه وریا کریمی با عنوان بررسی رابطه بین جو سازمانی با رضایت شغلی...(استاد راهنمای دوم)

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1- داور داخلی پایان نامه آقای کاظم مهری با عنوان " بررسی نگرش کارکنان تربیت بدنی آذربایجان غربی نسبت به مدیریت مشارکتی" 2- داور داخلی پایان نامه آقای شیخ علیزاده با عنوان " بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران تربیت بدنی آذربایجان شرقی" 3- داورخارجي پايان نامه اقاي فتاح مرادي با عنوان "پاسخ عوامل cbc الكترو سيستمهاي سرم والكتروكارديوگرام ..." 4- داور داخلی پایان نامه خانم مریم صادق زاده با عنوان " مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تبریز" 5- داور خارجی پایان نامه خانم مهرخ دهقانی با عنوان " بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری" 6- داور داخلی پایان نامه خانم پروانه خرازی با عنوان " بررسی یک دوره تمرینات ایروبیک بر خودپنداره و تصویر بدنی بانوان 30-45 ساله " 7- داور داخلی پایان نامه آقای ابراهیم لیلوی با عنوان " بررسی رابطه سبک های مدیریتی انتخابی مدیران تربیت بدنی در تعیین نیازهای شغلی دبیران تربیت بدنی مرکز و شمال استان آذربایجان غربی" 8- نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه خانم طاهره سلطانیان با عنوان " بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اثز بخشی مدیران دانشگاههای ارومیه" 9- داور داخلی پایان نامه خانم مریم محمدی فر با عنوان " بررسی و مقایسه ویژگی سخت رویی و بهداشت روانی در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه" 10-داور داخلی پایان نامه خانم لیدا محمد قلیزاد با عنوان " بررسی شاخص های توانمند سازی به عنوان یک شیوه موثر مدیریتی و تعیین ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه با تاکید بر ارائه راهکارهای ارتقاء آن" 11- داور داخلی پایان نامه آقای اژدر احمدی با عنوان " منابع استرس در داوران فوتبال ایران " 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ورزش همگانی و ورزش برای همه- ورزشها و بازیهای بومی، محلی و سنتی- تاریخ تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی در ورزش و تربیت بدنی- حرکات اصلاحی و ورزش درمانی- اماكن وتاسيسات ورزشي - ورزشهاي ابي

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

تحقیقات انجام شده: 1- بررسی ناهنجاریهای وضعیتی مشاغل مختلف شهرستان ارومیه سال 75/1374

 

2- بررسی نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی(تبریز-ارومیه)سال 1374

 

3- 1376بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی- سال

 

 4- بررسی وضعیت ورزش همگانی آذربایجان غربی- سال 1375

 

5- بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه هایی برای توسعه آن سال 78/1377

 

6- مقایسه توان بی هوازی ورزشکاران و غیر ورزشکاران بوسیله تست ال.ان.کو-سال 1378

 

7- دایره المعارف مدال آوران ورزش ایران تا سال 2003- سال 1383 ادامه دارد.

 

8- مقایسه سلامت عمومی روابط اجتماعی و فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی فعال و غیر فعال کشور- بررسی آثار توسعه ورزش همگانی از دیدگاه اقتصادی در استان ،1384-

 

9-بررسی ساختار قامتی دانشجویان دانشگاه ارومیه 1385

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

با سازمان مديريت استان- سازمان تربيت بدني - جمعيت هلال احمر استان - مركز اموزش مديريت دولتي 

 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

 

ویراستار علمی کتاب مدیریت (مبانی و نظریه ها برای برنامه ریزی تربیت بدنی) دکتر محرم زاده- جهاد دانشگاهی ارومیه- 1383

 

ویراستار علمی کتاب آموزش مهارتهای آبی اطفال و کودکان پیش دبستانی دکتر محمدزاده- چاپ دانشگاه ارومیه

 

داوری مقاله سرکار خانم غنی زاده جهت چاپ درمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

داوری مقاله آقای دکتر سید حسین رضوی جهت چاپ در مجله دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران 

 

 

 

جوایز و پاداش ها

نويسنده برتر استان در سال 1380 از سوي اداره كل ارشاد اسلامي . 

 

 

آدرس پست الکترونیکی : mm.kashef@urmia.ac.ir

 


موضوعات مرتبط: دانشکده تربیت بدنی
[ سه شنبه سوم مرداد 1391 ] [ 18:11 ] [ سید علی ســـــــالــــــاری اصل ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خدا
در این وبلاگ سعی می شود علاوه بر کمبودها ودر عین حال
تعریفاتی از دانشکده خودمون که همان دانشکده تربیـت بدنی
ارومیه است ،ذکر کنیم .علاوه بر اینها سعی می کنیم محیط
صمیمی بیـن همـکلاسیـا و هم دانشکده ای ها ایجاد کنیم
نظرات و پیشنهادات شمـا در این راه مـایه ی امیدواری ما خواهد بود.
پیشنهادات ،انتقادات خودرا با مادر میـان بگذارید
tbdu1389@gmail.com
tbdu1389@yahoo.com
امکانات وب
1

Chat Box
2 2Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت.

جاوا اسكریپت

1
MeLoDiC