مدارک علمی دانشگاهی

1- تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 2- دکتری مدیریت و برنامه ریزی در دانشگاه تربیت معلم تهران

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

مدرس بین المللی شنا

 

مدرس بین المللی نجات غریق-

 

مدرس دوره های امداد ونجات در سیلاب

 

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیار دانشگاه ارومیه نایب رئیس فدراسیون شنا عضو هیئت مدیره انجمن دیابت، شاخه آذربایجان غربی 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو شورای عالی ورزش دانشگاه عضو كميته فني اموزش امدادو نجات درسيلاب استان 

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو انجمن فارغ التحصیلان تربیت بدنی ایران- عضو هیئت مدیره انجمن دیابت آذربایجان غربی عضو هیئت علمی همایش دانشجویی بابلسر عضو هیئت علمی همایش بین المللی کیش عضو هیئت علمی همایش بین المللی تبریز 

 

تألیفات و ترجمه

 

1- تمرینات فوتبال- ترجمه- انتشارات فواد- سال 1373- چاپ سوم

 

 2- آمادگی جسمانی با تمرینات شنا- ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه- سال 1375

 

-3 مراحل آموزش شنا- تالیف- انتشارات علمی فرهنگی- سال 1374- چاپ دوم 1380

 

4- تاریخ تربیت بدنی- تالیف- انتشارات دانشگاه پیام نور ایران- سال 1376- چاپ دوم 1383- چاپ سوم

 

 5- حرکت درمانی- تالیف- انتشارات مبتکران- سال 1376- 1380 چاپ دوم

 

 6- بازیهای بومی ومحلی- انتشارات تکوین ارومیه- سال 1378

 

7- کمک های اولیه تربیت بدنی- انتشارات دانشگاه ارومیه- سال 1377

 

8- حرکات اصلاحی و ورزش درمانی- انتشارات دانشگاه ارومیه- سال 1381- چاپ دوم 1384

 

9- آموزش شنا- انتشارات همراه- سال 1383-تألیف 

 

10-ویرایش دوم کتاب حرکات اصلاحی و ورزش درمانی1385-

 

11- ترجمه کتاب هوش برتر، انتشارات جهاد دانشگاهی 1385-

 

12-تدوین کتاب آزمونهای تربیت بدنی 1و2 دانشگاه پیام نور، انتشارات حقوق اسلامی 1385 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1- نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی- فصلنامه تعلیم و تربیت - نشریه

 

2 تابستان 1375-شماره مسلسل 46-از صفحه 57 تا 75 2- بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی-فصلنامه حرکت- سال اول شماره 2 زمستان 78- از صفحه 53 تا 66

 

3- بررسی وضعیت ورزش در مدارس آذربایجان غربی- فصلنامه ورزش و ارزش- دی ماه سال 1371- شماره 98- از صفحه 24 تا 30

 

4- بررسی ناهنجاری های مشاغل مختلف و حرکات اصلاحی آنها- فصلنامه مهارت- سال چهارم- شماره 11 -مقایسه سلامت عمومی اعضای هیئت علمی فعال و غیرفعال دانشگاههای کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزشی پاییز 76

 

5- The effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan, IRAN

 

International Reviwe of Business Research Papers Vol.3 NO4 October 2007

 6-توصیف و مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 10و11 ساله شهرستان ارومیه-نشریه علوم حرکتی و ورزش سال 6 صفحه55تا65 سال1387

7-ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی - نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال6 شماره24 صفحه179تا192 سال88

8- رابطه جو سازمانی با میزان رضایت وضعیت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان های کردستان و کرمانشاه - نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال 6 شماره 23 صفحه 47 تا60 سال 88

 9-بررسی میزان علاقه مندی و عوامل انگیزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران وکره-نشریه پژوهش در علوم ورزشی سال 6 شماره 25 صفحه 27 تا 40 سال 89

10-رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان -نشریه علوم حرکتی وورزش

11-بررسی تاثیر مصرف داروی ناپروکسین بر میزان درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک - فصلنامه حرکت

12-انگیزش رضایتمندی و تحلیل و خستگی داوطلبان در ورزش-فصلنامه حرکت- صفحه 51 تا 66 سال 88

13-رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی فصلنامه حرکت

14-رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 26 سال 89

15-تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی- نشریه المپیک سال هفدهم شماره 45 صفحه 33 تا 46 بهار88

16-عوامل موثر بر رفتار های مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی مازندران-نشریه پژوهش در علوم ورزشی

17-ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی - نشریه پژوهش در علوم ورزشی

18-مقایسه وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیر فعال حرکتی دولت در شهر اصفهان-فصلنامه حرکت شماره 2 صفحه 111 تا 128 پاییز88

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1- نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی- سخنران- سومین کنگره سراسری ورزش از دیدگاه پزشکی(همایش ورزش از دیدگاه پزشکی)خرداد 1374- تهران

 

2-ورزش و تربیت- سخنران- پنجمین کنگره علمی تربیت بدنی و ورزش(همایش و تربیت)- مهرماه 1375 -تهران

 

3- راههای توسعه والیبال- سخنران- اداره کل تربیت بدنی دانشگاه ارومیه- دی ماه 1375

 

4-ناهنجاریهای بدن و حرکات اصلاحی- سخنران- سومین همایش سراسری آموزش طب ورزشی- مهر 1376- ارومیه

 

5- نقش و اهمیت ورزش در زندان ها- سخنران- نخستین همایش سراسری سازمان زندان ها- اردیبهشت 1376- تهران

 

 6- بررسی وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی - سخنران- چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1379- رشت

 

 7- بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی- پوستر- سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1380- دانشگاه تربیت مدرس

 

8- بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران- سخنران- پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- اسفند 1381- دانشگاه اهواز

 

 9- استفاده بهینه از آبهای معدنی در درمان بیماریها- سخنران- هشتمین کنگره بین المللی اکوانرژی- باکو- 1384

 

10- مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه ارومیه (سخنرانی) 15/6/86 همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، کرمانشاه

 

11- بررسی ارتباط بین استرس فعالیت بدنی منظم و آمادگی بدنی (پوستر) 15/6/86 همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، کرمانشاه

 

12-  Comparative Study Of General Health Of Active And Inactive Faculty Of  Iranian Universities , Sixth IBR Conference on Global Economy, Markets & Management 1-4 July, 2007, Newzeland

 

13- عوامل جذب در نهضت داوطلبی، همایش دانشجویی بابلسر،1386

 

14- مطالعه ارتباط بین تحلیل رفتگی، عوامل انگیزشی و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه ای والیبال (رویکرد انگیزشی خود تصمیمی) ، همایش دانشجویی بابلسر

 

15-مقایسه شادکامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس متوسطه شهرستان ارومیه، همایش دانشجویی بابلسر

 

16- بررسی و مقایسه دیدگاههای مدیران و دبیران تربیت بدنی درباره اهمیت و وضعیت کیفی و کمی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه

 

17- مدرس کارگاه آموزشی ورزش همگانی 1386

 

18- مدرس کارگاه آموزشی خصوصی سازی 1386

 

 

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 

1- پایان نامه آقای ایوب بنی نصرت با عنوان بررسی سبک های رهبری انتخابی مربیان کشتی ...

2-پایان نامه آقای حسام اشراقی با عنوان تاثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض...(استاد راهنمای اول)

3-پایان نامه خانم ناهید قنبری با عنوان مقایسه ی شادکامی دختران ورزشکار...(استاد راهنمای اول)

4-پایان نامه خانم شیوا چیانه با عنوان مقایسه ی ناهنجاریهای وضعیتی تنه و اندامهای...(استاد راهنمای اول)

 5-پایان نامه آقای علی محمد جعفری با عنوان ارتباط بین کار آفرینی سازمانی ...(استاد راهنمای اول)

6-پایان نامه خانم معصومه نمدیان با عنوان ارتباط بین انگیزه های درونی و بیرونی با(استاد راهنمای اول)

7-پایان نامه خانم فاطمه فضلی با عنوان بررسی ارتباط ویژگی های کار آفرینی با ...(استادراهنمای اول)

8-پایان نامه لیند چره جو با عنوان تاثیر تمرینات منتخب ورزشی و... (استاد راهنمای اول)

9-پایان نامه سکینه صانعی فرد با عنوان بررسی و مقایسه دیدگاه های مدیران و دبیران ...

10-پایان نامه زهرا آقازاده با عنوان بررسی سه روش تمریننات منتخب ...(استاد راهنمای اول)

11-پایان نامه فیروز عبداله زاده با عنوان وضعیت و ارتباط عوامل هدف گزینی ...(استاد راهنمای دوم)

12-پایان نامه اکرم مهدی زاده با عنوان بررسی وضعیت میزان بهره برداری بانوان از تاسیسات ورزشی استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

13-پایان نامه محمد رسول خدادادی با عنوان رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

14-پایان نامه داود جمشیدزاده با عنوان مقایسه ی هزینه های ورزشی و درمانی با میزان فعالیت های ورزشی خانوارهای شهرستان نقده (استاد راهنمای اول)

15-پایان نامه مهتاب امیر خسرو با عنوان عوامل موثر بررفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی مازندران (استاد راهنمای اول)

16-پایان نامه هیوا فاتحی با عنوان رابطع فعالیت های سیستم مدریت کیفیت با عملکرد سازمانی تربیت بدنی کردستان (استاد راهنمای اول)

17-پایان نامه زهرا اصغری با  عنوان ارتباط بین هوش سازمانی و بهره وری در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی (استاد راهنمای اول)

18-پایان نامه بهرام کشاورز با عنوان ارتبط بین عوامل متعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

19-پایان نامه سحر احمدی با عنوان کاربرد مهندسی ارزش در برنامه توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای اول)

20-پایان نامه حمید رضا کاظمی با عنوان عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان استخرهای سر پوشیده دولتی و خصوصی مشهد(استاد راهنمای اول)

21-پایان نامه رسول رحمانی با عنوان رابطه مهارت های ارتباطی و راهکارهای مدیریت تضاد مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان(استاد راهنمای اول)

22-پایان نامه حامد سالاری با عنوان ارتباط تعارض کار-خانواده با حمایت اجتماعی و تحلیل رفتگی شغلی در کترکنان تربیت بدنی یزد(استاد راهنمای اول)

23-پایان نامه ابراهیم رءوفی با عنوان مقایسه عوامل موثر بر کارایی و بهینه سازی درس تربیت بدنی در مدارس شهرستان رشت (استاد راهنمای اول) 

 24-پایان نامه سید حسن محسنیان فر با عنوان طراحی سیستم جامع اطلاع رسانی استخرهای شنای ارومیه (استاد راهنمای دوم)

25-پایان نامه فریاد عبدی با عنوان رابطه بین مدیریت مشارکتی و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی روانسر (استاد راهنمای دوم)

26-پایان نامه بهمن دیرانلویی با عنوان تاثیر تصویر سازی ذهنی همراه با موسیقی بر یادگیری شوت بسکتبال (استاد راهنمای دوم)

27-پایان نامه یاسر سام خانیانی با عنوان ارتباط عوامل فردی و بلوغ حرفه ای کارکنان سازمان تربیت بدنی (استاد راهنمای دوم)

28-پایان نامه محمد حضرتی با عنوان هنجار یابی بعضی از ویژگی های تن سنجی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر ارومیه (استاد راهنمای دوم)

29-پایان نامه ایوب غلام زاده یامچی با عنوان ارتباط مدیریت کیفیت جامع و بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی(استاد راهنما دوم)

30-پایان نامه صلاح الدین دشتی با عنوان تاثیر فعالیت در فاصله تاخیر آگاهی در اجرا بر عملکرد و یادگیری تکلیف حرکتی (استاد راهنمای دوم)

31-پایان نامه زینب شاکر با عنوان رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمان در ادارات آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم)

32-  پایان نامه سیده مریم تربی با عنوان ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی (استاد راهنمای دوم)

33-پابان نامه سمیکو سید ابراهیمی با عنوان رابطه کمال گرایی استرس و تحلیل رفتگی در مربیان شنا (استاد راهنمای دوم)

34- پایان نامه شیما بهنوش با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی(استاد راهنمای دوم)

35-پایان نامه آمنه شعبان نیازی با عنوان تاثیر تمرینات هوازی بر حافظه زنان (استاد راهنمای دوم)

36- پایان نامه فرهاد عباسی با عنوان مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاگران مسابقات تیم های والیبال آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم)

37-پایان نامه منیژه حسین زاده با عنوان ارتباط عوامل تنش زای شغلی وسازمانی با خود کار آیی عمومی و اختصاصی در دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی (استاد راهنمای دوم )

38-پایان نامه محمد مرادی با عنوان ارتباط بین جو سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی(استاد راهنمای دوم)

39-پایان نامه ملیحه بهستانی با عنوان تاثیر یک دوره تمرینی ... (استاد راهنمای دوم)

40-پایان نامه نیر حاجی زاده با عنوان بررسی تاثیر رسانه های گروهی ...(استاد راهنمای دوم)

41-پایان نامه زینب روستایی با عنوان ارتباط بین سبک های مدیریت تبدیلی و... (استاد راهنمای دوم)

42-پایان نامه نرمین مرتاب با عنوان تاثیر یک برنامه فعالیت بیشینه...(استاد راهنمای دوم)

43-پایان نامه مرتضی بیرامی با عنوان بررسی پاسخ های حاد تهویه ای به آزمون...(استادراهنمای دوم)

44-پایان نامه محمدصادق افروزه با عنوان عوامل انگیزش داوطلبان در ورزش (استاد راهنمای دوم)

45-پایان نامه سیما مکاری با عنوان مطالعه ارتباط عوامل تحلیل رفتگی...(استاد راهنمای دوم)

46-پایان نامه فردین کلوندی با عنوان تاثیر عوامل الاستیک...(استاد راهنمای دوم)

47-پایان نامه عیسی جوان با عنوان بررسی وضعیت ساختاری برنامه ریزی باشگاه های ورزشی... (استاد راهنمای دوم)

48-پایان نامه نوشین آزاد پور با عنوان مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی...(استاد راهنمای دوم)

49-پایان نامه امیر قیامی راد با عنوان کاربرد شیوه های نوین بازاریابیدر رشته کاراته (استادراهنمای دوم)

50-پایان نامه کمال عزیز بیگی با عنوان بررسی اثرات مصرف داروی ناپروکسین...(استادراهنمای دوم)

51-پایان نامه مجیدوصالی با عنوان ارزیابی توانایی های ادراکی حرکتی کودکان..(استاد راهنمای دوم)

52-پایان نامه وریا کریمی با عنوان بررسی رابطه بین جو سازمانی با رضایت شغلی...(استاد راهنمای دوم)

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1- داور داخلی پایان نامه آقای کاظم مهری با عنوان " بررسی نگرش کارکنان تربیت بدنی آذربایجان غربی نسبت به مدیریت مشارکتی" 2- داور داخلی پایان نامه آقای شیخ علیزاده با عنوان " بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران تربیت بدنی آذربایجان شرقی" 3- داورخارجي پايان نامه اقاي فتاح مرادي با عنوان "پاسخ عوامل cbc الكترو سيستمهاي سرم والكتروكارديوگرام ..." 4- داور داخلی پایان نامه خانم مریم صادق زاده با عنوان " مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تبریز" 5- داور خارجی پایان نامه خانم مهرخ دهقانی با عنوان " بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری" 6- داور داخلی پایان نامه خانم پروانه خرازی با عنوان " بررسی یک دوره تمرینات ایروبیک بر خودپنداره و تصویر بدنی بانوان 30-45 ساله " 7- داور داخلی پایان نامه آقای ابراهیم لیلوی با عنوان " بررسی رابطه سبک های مدیریتی انتخابی مدیران تربیت بدنی در تعیین نیازهای شغلی دبیران تربیت بدنی مرکز و شمال استان آذربایجان غربی" 8- نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه خانم طاهره سلطانیان با عنوان " بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اثز بخشی مدیران دانشگاههای ارومیه" 9- داور داخلی پایان نامه خانم مریم محمدی فر با عنوان " بررسی و مقایسه ویژگی سخت رویی و بهداشت روانی در دختران دانش آموز ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه" 10-داور داخلی پایان نامه خانم لیدا محمد قلیزاد با عنوان " بررسی شاخص های توانمند سازی به عنوان یک شیوه موثر مدیریتی و تعیین ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه با تاکید بر ارائه راهکارهای ارتقاء آن" 11- داور داخلی پایان نامه آقای اژدر احمدی با عنوان " منابع استرس در داوران فوتبال ایران " 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

ورزش همگانی و ورزش برای همه- ورزشها و بازیهای بومی، محلی و سنتی- تاریخ تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی در ورزش و تربیت بدنی- حرکات اصلاحی و ورزش درمانی- اماكن وتاسيسات ورزشي - ورزشهاي ابي

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

تحقیقات انجام شده: 1- بررسی ناهنجاریهای وضعیتی مشاغل مختلف شهرستان ارومیه سال 75/1374

 

2- بررسی نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی(تبریز-ارومیه)سال 1374

 

3- 1376بررسی بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی- سال

 

 4- بررسی وضعیت ورزش همگانی آذربایجان غربی- سال 1375

 

5- بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه هایی برای توسعه آن سال 78/1377

 

6- مقایسه توان بی هوازی ورزشکاران و غیر ورزشکاران بوسیله تست ال.ان.کو-سال 1378

 

7- دایره المعارف مدال آوران ورزش ایران تا سال 2003- سال 1383 ادامه دارد.

 

8- مقایسه سلامت عمومی روابط اجتماعی و فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی فعال و غیر فعال کشور- بررسی آثار توسعه ورزش همگانی از دیدگاه اقتصادی در استان ،1384-

 

9-بررسی ساختار قامتی دانشجویان دانشگاه ارومیه 1385

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

با سازمان مديريت استان- سازمان تربيت بدني - جمعيت هلال احمر استان - مركز اموزش مديريت دولتي 

 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

 

ویراستار علمی کتاب مدیریت (مبانی و نظریه ها برای برنامه ریزی تربیت بدنی) دکتر محرم زاده- جهاد دانشگاهی ارومیه- 1383

 

ویراستار علمی کتاب آموزش مهارتهای آبی اطفال و کودکان پیش دبستانی دکتر محمدزاده- چاپ دانشگاه ارومیه

 

داوری مقاله سرکار خانم غنی زاده جهت چاپ درمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

داوری مقاله آقای دکتر سید حسین رضوی جهت چاپ در مجله دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران 

 

 

 

جوایز و پاداش ها

نويسنده برتر استان در سال 1380 از سوي اداره كل ارشاد اسلامي . 

 

 

آدرس پست الکترونیکی : mm.kashef@urmia.ac.ir

 تاريخ : سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ | 18:11 | نویسنده : سید علی سالـــاری اصل |